Camp Municipal d'esports

Equipament esportiu reforma/ampliació
gallery item

Camp Municipal d'esports

Adequació i millora

  • Lliurament del projecte:
  • Final d'obra:
  • Client: Ajuntament de El Masnou
  • Metratge: 6615 m2
  • Direcció: c/ Riera de Alella s/n
  • Ciutat: El Masnou
  • Pec (€x1.000): 203

Descripció

L’actuació a realitzar es basa en la substitució de la gespa artificial existent al camp per una amb millors prestacions. L’ús continu de la zona esportiva ha deteriorat la gespa existent, reduint les seves característiques inicials.Es van realitzar talls, mitjançant medis mecànics, per poder retirar en tires gespa artificial existent sense fer mal be la base elàstica inferior, desprès es va procedir a  la retirada de la gespa es des de l’interior cap a l’exterior mitjançant medis mecànics i manuals i el seu en contenidors pel trasllat a l’abocador autoritzat on es realitza el tractament adient dels residus, segons normativa vigent.La instal·lació del paviment de gespa artificial compleix els requeriment d’homologació de l’Associació Internacional de Federacions de Futbol ( FIFA) i de la Federació Catalana de Futbol.La gespa arriba a obra en rotllos de 4m de llarg i diàmetre de 0,80m, les bobines es van col·locar esteses, sense plecs, i de manera transversal al terreny de joc per evitar un excés de juntes.    La 1ª bobina es va col·locar a la vora lateral del camp i cada una següents tires es varen anar superposant 5,00cm damunt la precedent. Quan la bobina contenia una línea de marcatge, es posicionava la línea de joc en el seu emplaçament exacte sense tenir en compte l’amplada del solapament.